• NL
  • FR
  • DE

SPECIFIEKE VOORWAARDEN BELGIE – 12 JUNI 2015

 

Deze Specifieke Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden (hierna tezamen genoemd de "Algemene en Specifieke Voorwaarden"), alsmede het copyrightbeleid en het privacybeleid , zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen ons als Aanbieder (hierna genoemd "Aanbieder", "wij", "ons" of "onze") en u als Afnemer van de Diensten die wij leveren. Onder “Diensten” wordt verstaan het leveren van Mobiele Content, dat wil zeggen content die bestemd is voor gebruik op de mobiele telefoon (zoals bijvoorbeeld applications, wallpapers, games, fun sounds en real tones) via Short Messaging Service (hierna "SMS"), via het (mobiele) internet, deze website of een wapsite ("de Sites") en/of via andere wijzen van levering van mobiele content, tenzij schriftelijk anderszins overeengekomen.

De Algemene en Specifieke Voorwaarden, alsmede het copyrightbeleid en het privacybeleid, zijn eveneens van toepassing op het gebruik van de Sites.

DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE SITES EN/OF DOOR U AAN TE MELDEN VOOR (EEN VAN DE) DIENSTEN EN/OF DOOR ACCEPTATIE VAN DE MOBIELE CONTENT EN/OF (EEN VAN DE) DIENSTEN, GAAT U AKKOORD MET DE TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE EN SPECIFIEKE VOORWAARDEN, ALSMEDE MET HET COPYRIGHTBELEID EN HET PRIVACYBELEID, EN ONDERKENT EN BEVESTIGT U DEZE TE HEBBEN GELEZEN EN DAARAAN GEBONDEN TE ZIJN.

Op bepaalde Mobiele Content en Diensten, zullen naast de Algemene en Specifieke Voorwaarden, additionele voorwaarden van toepassing zijn, zoals vooraf bekend gemaakte spelvoorwaarden, geschillenregelingen en richtlijnen (hierna de "Additionele Voorwaarden" genoemd). DOOR U AAN TE MELDEN VOOR (EEN VAN DE) DIENSTEN EN/OF DOOR ACCEPTATIE VAN DE MOBIELE CONTENT EN/OF (EEN VAN DE) DIENSTEN, GAAT U EVENEENS AKKOORD MET DE EVENTUELE VAN TOEPASSING ZIJNDE ADDITIONELE VOORWAARDEN, EN ONDERKENT EN BEVESTIGT U DEZE TE HEBBEN GELEZEN EN DAARAAN GEBONDEN TE ZIJN.

Indien zich tegenstrijdigheden voordoen tussen de Algemene en Specifieke Voorwaarden enerzijds en de Additionele Voorwaarden anderzijds, zullen de als laatste genoemde voorwaarden prevaleren.

De Aanbieder is te allen tijde gerechtigd om de Algemene en Specifieke Voorwaarden te wijzigen. U dient deze bladzijden derhalve regelmatig te lezen.

1.LAND

De Diensten worden aangeboden in België.

2. AANBIEDER

De Diensten worden aangeboden door:
CellFun is een handelsnaam van Cructiq AG.
Adres: Baarerstrasse 78 6300 Zug Switzerland
Handelsregistratie nummer: CHE-112915786
Btw nummer: CHE-112915786

Email: info.be.nl@cellfun.mobi 
Tel: 080019733

3. DIENSTEN

Dit is een abonnement op CellFun. Door u aan te melden voor de Diensten krijgt u onbeperkte toegang tot onze gaming portal waar u zoals browser games kan spelen en games kunt downloaden op uw mobiele telefoon.  

4. TOEGANG TOT DE SERVICE, BESCHIKBAARHEID EN LEEFTIJD

De Gebruiker van de Diensten dient in België woonachtig te zijn en (1) ten minste de leeftijd van 16 jaar te hebben bereikt en/of toestemming te hebben van (een van de) ouders en/of de betalingsgemachtigde om hem namens deze aan te melden voor en gebruik te maken van de Diensten en (2) namens deze ouder en/of de betalingsgemachtigde en hemzelf in te stemmen met de gebondenheid aan de Algemene en Specifieke Voorwaarden. Als u zich aanmeldt voor de Diensten en/of als gebruiker van de Diensten onderkent en bevestigt u dat u de Algemene en Specifieke Voorwaarden heeft gelezen, dat u deze heeft geaccepteerd en dat u voldoet aan de voor uw situatie geldende voorwaarden als hierboven genoemd.

5.VERGOEDINGEN

De van toepassing zijnde vergoedingen en tarieven worden kenbaar gemaakt via de Diensten, in de reclameboodschappen op internet of televisie en op de Sites.

De van toepassing zijnde vergoeding is:

6 EUR per week

De vergoeding voor de Diensten zal worden betaald via de telefoonfactuur van uw mobiele netwerk aanbieden indien u een abonnement heeft, of door afboeking van uw beltegoed indien u geen abonnement heeft. Het is mogelijk dat uw mobiele netwerk aanbieder separate SMS en download kosten in rekening brengt.

6. SHORTCODES, KEYWORDS EN URL VAN DE SITES

Indien van toepassing worden de verkorte nummers (de short codes), trefwoorden (keywords) en URL (Uniform Resource Locator) die wij gebruiken voor onze Diensten en op de Sites aan de Gebruiker kenbaar gemaakt via de Diensten, de reclameboodschappen op internet en op de Sites.

7. OPZEGGING EN BEЁINDIGING, KLANTENSERVICE EN COPYRIGHT AANSPREEKPUNT

Indien u zich voor het gebruik van onze Diensten wenst af te melden, kunt u dat doen door:

1: SMS STOP naar 9991.

2: U kunt zich ook uitschrijven via de email info.be.nl@cellfun.mobi. Vermeld in de email welk mobiele nummer u wilt uitschrijven van de dienst. U zult binnen 24 uur (kantooruren) worden uitgeschreven.

3: U kunt zich ook uitschrijven door ons te bellen op 080019733. Onze telefonisten zullen u helpen met al uw vragen. De hulplijn heeft een lokaal tarief en wij zijn bereikbaar tijdens normale kantooruren.